Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2019/2020 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. Zij zijn gebaseerd op uurlonen zoals deze in relevante CAO’s en ook de tarieven van vergelijkbare sectoren zijn vastgesteld voor vergelijkbare activiteiten en op een verwachte loonontwikkeling in het komende jaar. Voor de periode september 2019– augustus 2020 Zijn de lonen in de Kunst- en Cultuursector aangepast op basis van nieuwe CAO’s en ook de tariefafspraken van vergelijkbare sectoren zijn de tarieven op deze basis aangepast. De adviestarieven voor de Volksdansleiding volgen deze ontwikkelingen. De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 2,5 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen. Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2019 TOT 31-8-2020
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 22,55 A2 = € 31,20 B1 = € 40,00 B2 = € 46,30 C1 = € 41,20 C2 = € 51,25 D = € 62,50
Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2019/2020 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. Zij zijn gebaseerd op uurlonen zoals deze in relevante CAO’s en ook de tarieven van vergelijkbare sectoren zijn vastgesteld voor vergelijkbare activiteiten en op een verwachte loonontwikkeling in het komende jaar. Voor de periode september 2019– augustus 2020 Zijn de lonen in de Kunst- en Cultuursector aangepast op basis van nieuwe CAO’s en ook de tariefafspraken van vergelijkbare sectoren zijn de tarieven op deze basis aangepast. De adviestarieven voor de Volksdansleiding volgen deze ontwikkelingen. De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 2,5 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen. Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2019 TOT 31-8-2020
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 22,55 A2 = € 31,20 B1 = € 40,00 B2 = € 46,30 C1 = € 41,20 C2 = € 51,25 D = € 62,50