Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2023/2024 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. Ten opzichte ven vorig jaar is de situatie weer normaal wat betreft de dansmogelijkheden. Wel hebben we ook in de volksdanswereld in 2022 sterk te maken gehad met kostenstijgingen. De hoge inflatie is ons niet voorbijgegaan. Voor de periode september 2023– augustus 2024 gaan we niet uit van de CBS cijfers over 2022 (CBS 10% inflatie), maar van een (voorzichtige) verwachting voor 2023 van 3,5% inflatie De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 3,5 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. De belastingvrije Km vergoeding is in 2023 € 0,21 per Km Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2023 TOT 31-8-2024
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 24,95 A2 = € 34,55 B1 = € 44,40 B2 = € 51,30 C1 = € 45,70 C2 = € 56,80 D = € 69,35
Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2022/2023 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. Ten opzichte ven vorig jaar is de situatie weer redelijk normaal wat betreft de dansmogelijkheden. Wel is in Nederland de inflatie erg in beweging en is er voor gekozen om voor de adviestarieven uit te gaan van de definitieve inflatiecijfers van 2021. De verwachte inflatiecijfers voor 2022 zijn nog niet bekend. Voor de periode september 2022– augustus 2023 De adviestarieven voor de Volksdansleiding zijn voor deze periode aangepast op basis van de door het CBS aangegeven inflatie over het jaar 2021. De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 2,7 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen. Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2019 TOT 31-8-2020
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 24,10 A2 = € 33,40 B1 = € 42,90 B2 = € 49,60 C1 = € 44,15 C2 = € 54,90 D = € 67,00