Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2021/2022 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over deuurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. In deze bijzondere periode waarin al maanden lang niet gedanst kan worden en zowel dansverenigingen, stichtingen als dansdocenten vrijwel geen inkomsten uit activiteiten hebben, is er éénmalig voor gekozen om alleen uit te gaan van de CBS inflatieverwachting. Voor de periode september 2021 – augustus 2022 De adviestarieven voor de Volksdansleiding zijn voor deze periode aangepast op basis van de door het CBS aangegeven verwachte inflatie voor 2021. De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 1,6 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen. Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2021 TOT 31-8-2022
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 23,50 A2 = € 32,50 B1 = € 41,75 B2 = € 48,30 C1 = € 43,00 C2 = € 53,45 D = € 65,20
Stichting Interdans
Adviestarieven Volksdansleiders
© Apopano Produktions
Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2021/2022 Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans www.stichtinginterdans.eu Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten. Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. In deze bijzondere periode waarin al maanden lang niet gedanst kan worden en zowel dansverenigingen, stichtingen als dansdocenten vrijwel geen inkomsten uit activiteiten hebben, is er éénmalig voor gekozen om alleen uit te gaan van de CBS inflatieverwachting. Voor de periode september 2021 – augustus 2022 De adviestarieven voor de Volksdansleiding zijn voor deze periode aangepast op basis van de door het CBS aangegeven verwachte inflatie voor 2021. De nieuwe adviestarieven stijgen daardoor 1,6 % (afgerond). Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW. Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen. Activiteiten: A = algemene cursussen en workshops B = repetitor voorstellingsgroep C = cursussen en workshops door specialisten D = kaderactiviteiten
1-9-2021 TOT 31-8-2022
Activiteit
A
B
C
D
Opleidingsniveau
niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A1
specialist, niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
C1
D
LCA /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd
A2
B1
D
LCA/SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist
A2
B2
C2
D
Dansvakopleiding (HBO)
A2
B2
D
Dansvakopleiding (HBO) en specialist
A2
D
D
D
Adviestarieven p.u: A1 = € 23,50 A2 = € 32,50 B1 = € 41,75 B2 = € 48,30 C1 = € 43,00 C2 = € 53,45 D = € 65,20