Servicepakket
Stichting Interdans
© Apopano Produktions
Wat is het Interdans Servicepakket Het Interdans Servicepakket is een zakelijk ondersteuningspakket voor Volksdansgroepen, Werelddansgroepen, zelfstandig werkende volksdansdocenten en dansmuziekdocenten. Zij allemaal hebben ieder jaar weer opnieuw onvermijdelijk te maken met een groot aantal zakelijke, niets met dans te maken hebbende zaken. Het Interdans Servicepakket voegt een aantal van de belangrijkste zaken samen in een abonnement zodat u daarmee in één keer aan deze verplichtingen heeft voldaan. Wat zit er in het servicepakket Muziek auteursrechten en Naburige rechten (abonnement pakket A en B) U bent bestuurder van een (Volks-)dansgroep of heeft een dansschool waar het hele jaar door op diverse momenten in de week aan groepen leden of deelnemers als u een stichting heeft danslessen worden gegeven. Als u cursusorganisator bent of zelfstandig werkende dansdocent of dansmuziekdocent dan zal u ieder jaar op verschillende momenten en plaatsen voor eigen rekening en risico cursussen en/of workshops geven. In alle gevallen gebruikt u muziek die staat op cd’s, dvd’s of misschien nog andere muziekdragers zoals tapes, mp3 spelers, etc. Dit gebruik wordt volgens een tweetal wetten ( de auteurswet en de wet op de naburige rechten) aangemerkt als “openbaar gebruik” en daarvoor moet u rechten afdragen. Bij de aankoop van deze muziekdrager heeft u namelijk alleen rechten betaald voor privé gebruik. Volgens de daarvoor geldende regels moet u dat zelf opgeven voor iedere locatie waar u lesgeeft. Voor de muziek auteursrechten bij de BUMA, het BUreau Muziek Auteursrechten en voor de naburige rechten bij de SeNa, de Stichting Exploitatie Naburige rechten. Wat zijn dat nou voor wettelijk verplichte afdrachten? Simpel gezegd, de auteursrechten zijn de rechten van de componisten en bij de naburige rechten gaat het over de rechten van de uitvoerenden. De orkesten die het hebben opgenomen op de door u gebruikte muziekdrager. Om het u makkelijker te maken heeft de Stichting Interdans collectieve contracten met beide organisaties afgesloten waardoor u via het abonnement op het Servicepakket niet alleen op een simpele manier aan deze verplichting kan voldoen voor al uw lesactiviteiten, maar ook nog eens een forse korting op de geldende tarieven van BUMA en SeNa. Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering (WA) abonnement servicepakket A Als privépersoon zult u ongetwijfeld een verzekering hebben die dekking geeft tegen wettelijke aansprakelijkheid. Maar heeft u die dekking ook als u als gevolg van uw lesactiviteiten wordt aangesproken? Uw deelnemers of cursisten kunnen u in bepaalde gevallen aanspreken, maar ook locatieverhuurders bijvoorbeeld als een van uw deelnemers of cursisten iets heeft beschadigd. Dit soort aanspraken is gedekt in de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Stichting Interdans waaraan u als abonnee op het servicepakket kunt deelnemen. Het abonnement op het Interdans Servicepakket is een jaarabonnement dat gelijk loopt met het kalenderjaar en kan alleen maar 1 januari ingaan. Een aanvraagformulier voor het Interdans Servicepakket kunt u per email aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier en de betaling moeten uiterlijk 1 december door ons zijn ontvangen. Het email adres is servicepakket.interdans@gmail.com
Download aanmeldingsformulier Download aanmeldingsformulier
Servicepakket
Stichting Interdans
© Apopano Produktions
Wat is het Interdans Servicepakket Het Interdans Servicepakket is een zakelijk ondersteuningspakket voor Volksdansgroepen, Dansscholen (geen Ballroom!), Amateurdansproject organisatoren, zelfstandig werkende dansdocenten en dansmuziekdocenten. Zij allemaal hebben ieder jaar weer opnieuw onvermijdelijk te maken met een groot aantal zakelijke, niets met dans te maken hebbende zaken. Het Interdans Servicepakket voegt een aantal van de belangrijkste zaken samen in een abonnement zodat u daarmee in één keer aan deze verplichtingen heeft voldaan. Wat zit er in het servicepakket Muziek auteursrechten en Naburige rechten (abonnement pakket A en B) U bent bestuurder van een (Volks-)dansgroep of heeft een dansschool waar het hele jaar door op diverse momenten in de week aan groepen leden of deelnemers als u een stichting heeft danslessen worden gegeven. Als u kursusorganisator bent of zelfstandig werkende dansdocent of dansmuziekdocent dan zal u ieder jaar op verschillende momenten en plaatsen voor eigen rekening en risico kursussen en / of workshops geven. In alle gevallen gebruikt u muziek die staat op cd’s, dvd’s of misschien nog andere muziekdragers zoals tapes, mp3 spelers, etc. Dit gebruik wordt volgens een tweetal wetten ( de auteurswet en de wet op de naburige rechten) aangemerkt als “openbaar gebruik” en daarvoor moet u rechten afdragen. Bij de aankoop van deze muziekdrager heeft u namelijk alleen rechten betaald voor privé gebruik. Volgens de daarvoor geldende regels moet u dat zelf opgeven voor iedere locatie waar u lesgeeft. Voor de muziek auteursrechten bij de BUMA, het BUreau Muziek Auteursrechten en voor de naburige rechten bij de SeNa, de Stichting Exploitatie Naburige rechten. Wat zijn dat nou voor wettelijk verplichte afdrachten? Simpel gezegd, de auteursrechten zijn de rechten van de componisten en bij de naburige rechten gaat het over de rechten van de uitvoerenden. De orkesten die het hebben opgenomen op de door u gebruikte muziekdrager. Om het u makkelijker te maken heeft de Stichting Interdans collectieve contracten met beide organisaties afgesloten waardoor u via het abonnement op het Servicepakket niet alleen op een simpele manier aan deze verplichting kan voldoen voor al uw lesactiviteiten, maar ook nog eens een forse korting van gemiddeld 30% geniet op de geldende tarieven van BUMA en SeNa. Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering (WA) abonnement servicepakket A. Als privépersoon zal u ongetwijfeld een verzekering hebben die dekking geeft tegen wettelijke aansprakelijkheid. Maar heeft u die dekking ook als u als gevolg van uw lesactiviteiten wordt aangesproken? Uw deelnemers of kursisten kunnen u in bepaalde gevallen aanspreken, maar ook locatieverhuurders bijvoorbeeld als een van uw deelnemers of kursisten iets heeft beschadigd. Dit soort aanspraken is gedekt in de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Stichting Interdans waaraan u als abonnee op het servicepakket kunt deelnemen. Het abonnement op het Interdans Servicepakket is een jaarabonnement dat gelijk loopt met het kalenderjaar en kan alleen maar 1 januari ingaan. Een aanvraagformulier voor het Interdans Servicepakket kunt u per emailaanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier en de betaling moeten uiterlijk 15 november door ons zijn ontvangen. Het emailadres is