Hoe is het ontstaan
Stichting Interdans
© Apopano Produktions
Geschiedenis van de Stichting Interdans De Stichting Interdans is op 30 september 1974 opgericht door de NEVO (Nederlandse Volksdansvereniging) en had als doel “het verschaffen van hulpmiddelen aan verenigingen, instellingen of personen, nodig voor de beoefening en ontwikkeling van de volksdans- en volksmuziek”. De NEVO stelde hiervoor een bescheiden beginkapitaal beschikbaar. Het bestuur van de stichting werd benoemd door het bestuur van de NEVO. Deze constructie, waarbij de Stichting Interdans een nevenstichting was van de NEVO is ook door de rechtsopvolgers van de NEVO, het Landelijk Centrum Volksdans (LCV) en het Landelijk Centrum voor Amateurdans (LCA) overgenomen. In de LCV periode heeft Stichting Interdans een royale schenking gekregen, waarbij echter wel statutair is vastgelegd dat toe te wijzen financiële ondersteuningen alleen mochten worden verstrekt uit de renteopbrengst van het basisvermogen. Het LCA heeft in een statutenwijziging de doelstelling verder uitgebreid naar het hele werkveld van de amateurdans. In 2008 heeft “Kunstfactor” als rechtsopvolger van het LCA een drietal mensen , waaronder de huidige voorzitter van de stichting, met lange ervaring in het amateurdans werkveld verzocht om Stichting Interdans een nieuwe juridische status te geven en los te maken van Kunstfactor. Tevens was het verzoek om in de opvolgende stichting een aantal activiteiten zoals o.a. het “Servicepakket” en het “Advies honorering volksdansleiding” voort te zetten. In het overleg over de opstelling van nieuwe statuten is vastgesteld dat het voor Stichting interdans niet meer zinvol is om zich als subsidiefonds te blijven presenteren. De renteopbrengsten zijn te laag om hieruit een zinnige ondersteuning van projecten mogelijk te maken. Daarnaast zal het mogelijk moeten zijn dat Stichting Interdans ook zelf subsidie aanvraagt voor projecten waarin zij deelneemt of die zij initieert.
Hoe is het ontstaan
Stichting Interdans
© Apopano Produktions
Geschiedenis van de Stichting Interdans De Stichting Interdans is op 30 september 1974 opgericht door de NEVO (Nederlandse Volksdansvereniging) en had als doel “ het verschaffen van hulpmiddelen aan verenigingen, instellingen of personen, nodig voor de beoefening en ontwikkeling van de volksdans- en volksmuziek”. De NEVO stelde hiervoor een beginkapitaal beschikbaar van duizend gulden. Het bestuur van de stichting werd benoemd door het bestuur van de NEVO.Deze constructie, waarbij de Stichting Interdans een nevenstichting was van de NEVO is ook door de rechtsopvolgers van de NEVO, het Landelijk Centrum Volksdans (LCV) en het Landelijk Centrum voor Amateurdans (LCA) overgenomen. In de LCV periode heeft de Stichting Interdans een royale schenking gekregen, waarbij echter wel statutair is vastgelegd dat toe te wijzen financiële ondersteuningen alleen mochten worden verstrekt uit de renteopbrengst van het basisvermogen. Het LCA heeft in een statutenwijziging de doelstelling verder uitgebreid naar het hele werkveld van de amateurdans. In 2008 heeft “Kunstfactor” als rechtsopvolger van het LCA een drietal mensen, waaronder de huidige voorzitter van de stichting, met lange ervaring in het amateurdans werkveld verzocht om Stichting Interdans een nieuwe juridische status te geven en los te maken van Kunstfactor. Tevens was het verzoek om in de opvolgende stichting een aantal activiteiten zoals o.a. het “Servicepakket” en het “Advies honorering volksdansleiding” voort te zetten. In het overleg over de opstelling van nieuwe statuten is vastgesteld dat het voor Stichting Interdans niet meer zinvol is om zich als subsidiefonds te blijven presenteren. De renteopbrengsten zijn te laag om hieruit een zinnige ondersteuning van projecten mogelijk te maken. Daarnaast zal het mogelijk moeten zijn dat Stichting Interdans ook zelf subsidie aanvraagt voor projecten waarin zij deelneemt of die zij initiëert.